Kaitlin turns 6 - jasper-yen
Blanket NaiNai knit for Kaitlin.

Blanket NaiNai knit for Kaitlin.

Blanket NaiNai knit for Kaitlin.